Jinhua Sigma Industrial & Trading Co., Ltd.
Zhejiang, China